Disclaimer

Deze website is met de groots mogelijke zorg samengestel en wordt regelmatig bijgewerkt. Ambiance Healthcare is niet aansprakelijk voor welke directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Noch is Ambiance Healthcare aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die op deze site beschikbaar is of door middel van deze site is gevonden.

Deze website bevat links naar sites van derden, die niet onder controle van Ambiance Healthcare vallen. Ambiance Healthcare is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Wij bieden deze links slechts aan als service, en zijn op geen enkele manier verbonden of gelieerd aan de betreffende bedrijven.

Ambiance Healthcare B.V. heeft het auteursrecht op de volledige inhoud van deze website. Alle informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden zonder toestemming van Ambiance Healthcare. De aangeboden informatie mag slechts worden aangewend voor informeel persoonlijk gebruik. Niets van de inhoud van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder vermelding van de auteursrechten van Ambiance Healthcare.

Ambiance Healthcare B.V. The Netherlands
For a healthy skin

 

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie over onze producten? In dat geval,